Sevgili Arkadaşlarım, Rotary Liderleri ve Rotaract Liderleri,

Yeni bir Rotary yılına başlarken geçen dönem başkanımız Barry Rassin’e üstün liderliği için
son bir defa daha teşekkürümüzü ifade edelim. Barry, seni özleyeceğiz, ama biliyoruz ve
takdirle karşılıyoruz ki siz önümüzdeki yıllarda daha pek çok önemli şekilde Rotary’de liderlik
yapmaya devam edeceksiniz.

Geçtiğimiz aylarda Rotary’in dünyayı nasıl birleştireceğini konuştum, artık kelimeleri eyleme
geçirmenin zamanı geldi. Önümüzde heyecanlı bir yılımız var. Bu yıl içinde benim Rotary
Eylem Planı olarak adlandırdığım yeni Stratejik Planı uygulamaya başlayacağız ve BM
sözleşmesini imzalamamızın 75. Yıldönümünü kutlayacağız.

Bu yıldönümü Birleşmiş Milletler ile bağlarımızı ve paylaştığımız amaçlarımızı
vurgulayacaktır. Beş özel etkinliğe evsahipliği yapacağız- New York’taki BM Günü, Paris,
Santiago ve Roma’da üç başkanlık konferansı ve Honolulu’daki Konvansiyon öncesi son bir
kutlama. Bu bize Eylem Planımızdaki ilk hedefimiz olan Rotary’nin dünya üzerindeki etkisinin
arttırılmasının daha yeni başlamakta olduğunu göstermede yardımcı olacaktır.

Eylem Planındaki ikinci hedefimiz, erişim alanımızı genişletmektir. Bunu başarmak için
Rotary’i büyütmemiz gerekmektedir. Bu da yeni üyelere erişmek, mevcut üyelerin ilgisini
çekmek, bir sonraki Rotary jenerasyonu için daha fazla üyelik alternatifleri yaratmakla
mümkün olabilir.

Üçüncü hedefimiz, katılımcıların ilgisini yükseltmektir. Bunu da Rotaryenlerin kişisel ve
profesyonel deneyimlerinin ilgili ve tatmin edici olmasını sağlayarak yapabiliriz. Ben, bu
nedenle daha aileye dostu - çocuklarımızı etkinliklerimize dahil eden ve programlama
yaparken ailelerimizi daha fazla dikkate alan- bir Rotary geliştirmeye kuvvetle inanıyorum.
Katılımcılarımızın gereksinimlerini, beklentilerini ve gelişimini yaptığımız her şeyin merkezine
tekrar koyalım.

Eylem Planımızın son önceliği, uyum sağlama yeteneğimizi arttırmaktır. Bizim örgüt
ilkelerimize yeni yaklaşımlar kim olduğumuza ilişkin algımızı tehdit etmez. Ben bu nedenle
Rotary’nin profesyonel yükümlülüklere saygı göstermesi gerektiğine ve Rotary liderliğinin tam
zamanlı görev gerektirmediğine inanıyorum. Kariyerlerini kurmakta olan genç insanların
zamanına ve sorumluluklarına saygı göstermek zorundayız.

Kurumumuzun 114 yıldır yapmakta olduğu gibi, yine hep birlikte dostluğun gücünü
kuşanacağız. Uzun ve onurlu bir mirasımız var. Ve değişimden korkmadığımız için başarılı
olmaya devam edeceğiz.

“Rotary Dünyayı Birleştirir”ken bu önemli yolculukta size liderlik etmeyi sabırsızlıkla
bekliyorum.

Mark Daniel Maloney
Başkan, Uluslararası Rotary 2019-2020