Haber / Duyuru

Vefat

2015-2019 yılları arasında Uluslararası Rotary Vakfı...

Kulüp Haberleri

Ataşehir Rotary

RYLA

Ataşehir Rotary Kulübü olarak 2018-2019 dönemi 2 günlük RYLA...

Ataşehir Rotary

20. Yıl Kutlaması

 

Ataşehir Rotary Kulubumuzun 20. Yılını nostalji yaparak...

6 Odak Noktamız

Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü

Barış çabalarını güçlendirmek ve çatışmalardan etkilenen bölgelerde uzun vadeli barışın oluşmasını destekler...

Hastalıkların Önlemesi ve Tedavisi

Sağlığımız her şeydir. Oysa dünyadaki 400 milyon insan temel sağlık hizmetlerine erişemez veya erişemez...

Su ve Sanitasyon

Temiz su, sanitasyon ve hijyen eğitimi, sağlıklı bir çevre ve verimli bir yaşam için temel ihtiyaçlardır.

Anne ve Çocuk Sağlığı

Rotary, savunmasız annelere ve çocuklara yüksek kaliteli sağlık hizmeti sunmakta, böylece daha uzun yaşayabilmeleri...

Temel Eğitim ve Okuryazarlık

Dünya genelinde 775 milyon 15 yaş altı çocuğun eğitime erişimi yok. Bu dünya erişkin nüfusunun %17'sine denk...

Ekonomik ve Toplumsal Gelişim

Yaklaşık 800 milyon işsiz insan, günde 1,90 dolardan daha az bir miktarla yaşıyor.