Uluslararası Hizmetler

Bolge Uluslararası Hizmetler Başkanı: Suleyman Girit

Uluslararası Hizmet, Rotary’nin insani erişimini genişletmek ve dünya anlayışını ve barışını teşvik etmek icin iki veya daha fazla ülkedeki Rotaryenler ve diğerleri arasında yapılan hizmet projelerini ve faaliyetlerini içerir.

Bu Rotary'nin dördüncü amacını açıklar:

Hizmet idealinde birleşmiş iş ve profesyonel kişilerden oluşan bir dünya dostluğu ile uluslararası anlayışın, iyi niyetin ve barışın ilerlemesi

 Uluslararası Hizmetler Komitesinin görevi;

Rotary odak alanlarında deneyim ve teknik becerilere sahip rehberleri belirlemek ve onlara görev önermek, bu sayede kulüplere rehber olarak hizmet verecek ve proje planlaması ve uygulaması ve^her türlü Rotary Bağışları konusunda deneyime sahip yerel uzmanlardan oluşan bir Bölge Rehber Ağı oluşturmak,

Bölge ve kulüp liderleri ile beraber çalışarak yüksek etkili ve sürdürülebilir projeler yapmak, Rehberliğe ihtiyaç duyan kulüpleri uygun Rehberler ile buluşturmak, Kulüplerin projeleri için yurtdışından maddi destek bulmasına yardımcı olmak.

 Bölge Rehber Ağı

Proje  Planlama ve Uygulama tecrübesi olan, 7 odak alanından en az birinde uzman, Küresel Bağışların başvuru işlemelerini bilen TRF CADRE üyeleri, Barış Gönüllüleri, Rotary Yararlananları, Rotary Aksiyon Grupları, Rotary Toplum Birliği üyeleri ve diğer teknik bilgili Rotaryenler ve Rotaraktörlerin oluşturduğu gruba Bölge Rehber Ağı denir.

 Proje Yapan kulüp ve Bolge Rehber Ağı üyesi iş birliği;

  • Rehberler küresel bağış başvurularını inceler ve yerel kulübü veya bölgeyi proje hazırlanması boyunca yönlendirir.

  • Gerekli on hazırlıklar sayesinde projelerin red edilme ihtimalini azaltır ve onay sürecini kısaltır.

  • Uluslararası partner bulunmasında kulübün ilişkilerini inceler ve bu konuda doğru kaynaklara yönelmesine yardımcı olur.

  • Rehberler küresel bağış başvurusundan sorumlu değildir ve ana partner olarak görev alamazlar.

 Bolge Rehber Ağı üyeleri (Odak Alanlarına gore alfabetik liste);

 Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü

Arzu ALPAGUT - Fındıklı RK

Fuat Bunaldı - Beyoğlu RK

 Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavisi

Idil Incekara - Yeniköy RK

Oya Girit- Yeniköy RK

Suleyman Girit- Bayrampaşa RK

 Temiz Su ve Hijyen

Suleyman Girit- Bayrampaşa RK

 Ana ve Çocuk Sağlığı

Idil Incekara - Yeniköy RK

Oya Girit- Yeniköy RK

Suleyman Girit -Bayrampaşa RK

 Temel Eğitim ve Okuryazarlık

Suleyman Girit- Bayrampaşa RK

 Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma

Suleyman Girit- Bayrampaşa RK

 Çevreyi Koruyalım