Sık Sorulan Sorular
Burada çoğu cevabı bulacaksınız. Herhangi bir soru kalacak olursa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Genel

Rotary’ nin Resmi Tanımı Nedir?

1905 yılında kurulan ve gönüllü hizmet kuruluşlarının ilki olan Rotary’nin  resmi tanımı şöyledir :

Rotary, yeryüzünde barış ve iyi niyetin kurulmasına yardımcı olmak, bütün mesleklerde yüksek ahlak standartlarını teşvik etmek ve insanlığa hizmet vermek amacıyla bir araya gelen iş ve meslek sahibi kişilerin, dünya çapında örgütlendiği bir hizmet kuruluşudur.

Her ROTARY kulübü, hizmet idealini, kişisel, mesleki ve toplumsal yaşamının doyurucu bir hedefi olarak kabul eden iş ve meslek sahibi kişilerden oluşur. 

Rotary’nin hizmet ideali, “Kendinden Önce Hizmet” (Service Above Self) olarak tanımlanır. Bu hizmet ülküsü, buzullar ve yanardağlar ülkesi İzlanda’da, güneşli Akdeniz ülkelerinde, ABD’nin orta ve batısındaki çiftçi kasabalarında, İngiltere’nin göller bölgesi Cumbria’ da, tropik ülke Nijerya’da, orman ve denizlerin ülkesi Papua Yeni Gine’de, uygarlığın beşiği olan Anadolu topraklarında, Tokyo’nun kent merkezinde veya her tarafı karayla çevrili dağlık Bolivya’da olduğu gibi, yeryüzünün neresinde yaşarlarsa yaşasınlar insanları ortak amaçlar çerçevesinde bir araya getirir.

Rotary’nin Amacı Nedir?

Rotary’in   amacı, Standart Ana Tüzüğünün 4. maddesinde şöyle ifade edilir;

Rotary’nin   amacı,   değerli girişimlerin temeli sayılan “ hizmet ideali”ni teşvik etmek,  geliştirmektir.

Özellikle;
1. başkalarına yararlı olabilmek için, dostane ilişkilerin gelişmesi, 
2. iş ve meslek hayatında etik değerler, bütün yararlı mesleklerin değerinin taktir edilmesi ve her Rotaryenin kendi iş ve mesleğinin  topluma bir hizmet fırsatı  sayılması,
3. her Rotaryenin  yaşamında, iş ve meslek hayatında ve toplum hayatında hizmet ideali’ni   uygulaması,
4. hizmet idealinde birleşmiş iş ve meslek sahipleri arasında toplumlar arası anlayış ve dünya barışının  geliştirilmesi,
konularında insanları özendirip, onların bu alandaki çabalarına destek vermektir.  
 
BİLGİ NOTU: Türk Rotary kulüpleri, uluslararası bir birliğin üyesi olmanın yanı sıra, Türk Dernekler Yasası’na göre örgütlenmiş birer dernektirler. Türk Rotary kulüpleri, yukarıda sıralanan amaçlarını, gerçekleştirmek için; 

1. tüm toplumsal konularda, doğrudan doğruya bağımsız veya diğer kamu ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla birlikte topluma yaralı hizmetler yaparlar,
2. bilimsel, eğitsel nitelikte konferans, seminer, sempozyum, panel, yarışma ve diğer benzeri nitelikte toplantılar, etkinlikler düzenlerler,
3. eğitim ve genel kültür konularındaki gelişmelerine yardımcı olmak için gençlere, yurt içi ve yurt dışı eğitim olanakları sağlarlar.

Uluslararası Rotary Nedir?

Uluslararası Rotary, dünyadaki tüm Rotary kulüplerinin oluşturduğu bir birliktir ve tüzüksel dokümanlarında yer alan sorumlulukları yerine getiren kulüplerden meydana gelir. Rotary kelimesi tek başına kullanıldığı taktirde, normal şartlarda Uluslararası Rotary’ i ifade eder.

Her Rotary kulübü, Rotary Kulübü Standart Ana Tüzüğü’nün  kurallarına uymayı kabul etmiştir. Kulüpler, Uluslararası  Rotary Ana Tüzük ve İç Tüzük hükümlerine uygun olarak, bulundukları yörelerin gereksinimlerine göre plan ve projelerini geliştirirler. Rotary kulüpleri dünyanın her yerinde aynı kural ve ilkelerle çalışır; toplumsal sorunlara bakışta ortak bir tavrı yansıtırlar. Rotary bu evrensel yapısıyla, değişik kültürlerden gelen Rotaryenler arasında  ortak payda   oluşturmayı başarabilmiş bir kuruluştur.

UR  her Rotaryenden öncelikle kendi ülkesinin vatandaşlık sorumluluğunu taşımasını ister. Ancak, Rotary üyeliği kişiye, uluslararası olaylarda   daha değişik bir perspektiften  bakma olanağı da sağlar. Rotaryenler ulusal sınırların ötesini de görür, uluslararası anlayış iyi niyet ve barışın gerçekleştirilmesi sorumluluğuna ortak olurlar.

Rotary Hareketi Nasıl Başladı?

Rotary  hareketi, 1905 yılı başlarında,   genç bir avukat olan ve  kendini kaybolmuş ve yalnız hisseden Paul Harris,  sürekli ve yoğun göçlerle büyüyen çelişkiler yumağı Chicago’da, üç arkadaşıyla birlikte akşamları buluşup geliştirdikleri  fikir görüşmeleriyle başladı.

Bu üç kişi, kömür tüccarı Silvester Schiele, maden mühendisi Gustavus Loehr , tüccar terzi Hiram Shorey’di. İlk   toplantılar, bu kişilerin ofislerinde yapıldı. Bu dönüşümlü toplantılar, bir anlamda kuruluşun ismini de belirlemiş ve  bir ana eksen çevresinde dönüşümü ifade eden  Rotary tanımı kendiliğinden ortaya çıkmıştır.  Rotary’nin bu ilk dört üyesi, milliyetleri ve dini inançları yönünden bir farklılığı sergilemekteydi. Ataları Amerika kıtasına göç etmiş bu dört kişi , İngiliz, Alman, İsveç, ve İrlanda asıllı, protestan, katolik ve musevi  idiler. Bu görüntü, Rotary’nin ileride ulaşacağı ırk, dil, din (sonrasında da cinsiyet)  farkı gözetmeyen evrensel mozayiğinin  ilk yansımasıydı.

Türkiye'de Rotary

Türkiye’ de Rotary Hareketi Nasıl Başladı?

Türkiye’ de Rotary kulüplerinin kurulması için yapılan ilk çabalar, 1928 yılına kadar dayanır. Orta Doğu ülkelerini de büyüme programına alan Rotary, bireysel temaslarla Türkiye’de tanıtım çalışmalarına başlamıştır. Bu amaçla, 1928 yılı Ağustos ayında Türkiye’ye gelen Rotaryen James Davidson bir dizi girişimde bulunur. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’yı da ziyaret ederek, Rotary ile ilgili bilgiler verir. Açıklamalardan memnun olan Kaya, Rotary rehberindeki haritayı incelediğinde, “Bu haritada Türkiye gösterilmemiş, bunu düzeltmek zorundayız” der. Ancak o yılların koşullarında Türkiye’ de, Rotary hareketine öncülük edecek kimse çıkmaz.

  BİLGİ NOTU: Türkiye’de Rotary kulüplerinin kurulması ile ilgili yapılan ilk çabanın başarılı olmamasının iki temel nedeni olduğundan söz edilir. Birincisi, o dönem Büyük Önder Atatürk ile birlikte gelen Türk Devrimi’nin, kendi içinden çıkan kurumlarına dayanarak adım adım ilerlediği yıllardır.  Yabancı olarak görülebilecek bir olgunun o yılların Türk toplumunda yeri yoktur.  

Türkiye’de Kurulan İlk Rotary Kulüpleri Hangileridir?

Ülkemizde ilk Rotary kulübü, 1954 yılında kurulan Ankara Rotary Kulübü’ dür. Ankara Rotary Kulübü’nü İstanbul (1956), İzmir (1961), Bursa (1963), Ankara Çankaya (1965), Samsun (1966), Adana (1968) ve İzmit Rotary (1970) kulüpleri izlemiştir.

Türkiye’de Kaç Rotary Bölgesi Vardır?

1954 yılında ilk Rotary kulübünün kuruluşu sonrasında, Türk Rotary’si ağır ama sağlıklı adımlarla gelişimi sürdürmüş, ilk on yılda yalnızca,  Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa Rotary kulüpleri kurulmuş, bu dört kulübü  Çankaya (1965) ve Samsun (1966) Rotary kulüpleri takip etmiştir.

1968 yılında, “Türkiye Rotary Kulüpleri Yönetim Müşavirliği”nin kurulması ile Rotary ile ilgili çalışmalar hızlanmıştır. 1980 Yılında Türk Rotary’sinin ilk bölgesi olan 243. Bölge kurulmuş, onu 1988-1989 Rotary yılının başında 242. Bölge’nin  kuruluşu  izlemiştir. 1994-95 Rotary yılının başlarında ise 2440. Bölge kurulmuştur.

UR.  2420, 2430 ve 2440. Bölgelere bağlı  şehirler, ülkeler  ve kulüp sayıları:

2420. Bölgede:  İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İzmit (82  kulüp)

2440  Bölgede:  Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla (64 kulüp)

2430  Bölgede:  Ankara merkez  olmak üzere  2420 ve 2440 Bölge şehirleri dışında kalan Türkiye’nin diğer şehirleri ile   Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan  ve  Tacikistan  Türk Cumhuriyetleridir. (92 kulüp)

Bize Ulaşın

  • Telefon
    +90-212-231-3181
  • Eposta
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Rotary 2420. Bölge
POWERED & WEBSITE BY AS