Başkanımız Barry Rassin, Rotary’nin yalnızca bir model değil ilham kaynağı olduğunu, bize ‘’mümkün olanı’’ gösterdiğini, ona ulaşmamız için bize ilham verdiğini ve onu gerçekleştirebilmemiz için bize yol gösterdiğini söylüyor. O halde bizler de yaptıklarımızla ülkemize ve dünyamıza ilham kaynağı olalım ve yaptık-larımızı, ‘’doğru iletişimle’’, ülkemize ve dünyaya anlatalım.

Sevgili Hasan Akbayrak Guvernörümüzün işaret ettiği gibi, “Kim olduğumuzu değil, ne yaptığımızı anlatacağız.” yaklaşımına bağlı kalarak, dönem boyunca yapılan etkinliklerin, üzerinde mutabakat sağlayacağımız alçak gönüllü ancak etkin bir iletişim tonu ve üslubuyla kamuya duyurulmasını sağlamak.

Rotary’nin, farklı alanlardaki çalışmalarıyla ülkemize, insanımıza, dünyaya ve insanlığa sağladığı faydaları, ülkemizin her kesimindeki insanımıza anlatmak. Rotary’nin ülkemizde de hak ettiği olumlu kamu algısını oluşturmak.

Farklılıkları birleştiren ve kamuyla iletişimin en etkin enstrümanlarından biri olan kültür ve sanatın, bölge kulüplerimiz tarafından geliştirilecek projelerle, olabildiğince etkin kullanılmasını sağlamak.

Komite üyelerinin bilgi birikimi ve deneyimiyle, kurumsal iletişim, stratejik iletişim, kültür ve sanat alanlarında kulüplerimize bölgeden yön ve destek vermek.

Rotary kurumsal kimliğinin bölge kulüplerimiz tarafından doğru uygulanması ve kullanılmasını sağlamak. Bu konudaki gereksinimlerine cevap verebilmek için bölge kulüplerimizi “Rotary Kurumsal Kimliği Web Sitesi”ne yönlendirmek.

My Rotary’nin, kulüplerimiz ve üyelerimiz tarafından, günlük iletişimin bir parçası ve etkin bir sosyal mecra olarak, daha sık ve etkin kullanılmasını sağlamak. ‘’Her Rotaryen günde en az 1 kez My Rotary’e girsin, My Rotary’i keşfetsin ve kullansın.’’

Kulüplerimizin ve üyelerimizin, bu denli zengin bir iletişim platformunu hak ettiği etkinlikte ve sıklıkta kullanmaları, My Rotary üzerinden kulüpler arasındaki ulusal ve uluslararası ilişkilerin, iş birliklerinin ve projelerin gelişmesine olanak sağlayacaktır.

7 Nisan 2018 Cumartesi günü başarıyla gerçekleştirilen eğitim asamblesinde, komite olarak yaptığımız iki toplantıda, UR 2440. Bölge 2012-13 Dönem Guvernörü Güneş Ertaş'ın kapsamlı sunumunu izledik ve bilgilendik. Toplantılara katılan dostlarla, dönem 15 içinde odaklanılacak konular üzerine fikir alış verişinde bulunduk. Asamblede yaptı-ğımız iki toplantıdan çıkan sonuç: Rotary Halkla İlişkiler kitabının İngilizceden Türkçeye çevrilerek, bölgemizin ve komitemizin ülkemiz Rotary camiasına bir hizmeti olarak sunulması.

2420. Bölge bünyesinde en az iki kurumsal iletişim semineri yapılması ve bu seminere bölge kulüplerinden en az bir görevlinin iştirakinin sağlanması. 75-100 kişi katılımlı, en az iki toplantı. Bu toplantıların bir bölümünde, üyelerimizi, iletişim dünyasından seçtiğimiz fikir önderleriyle bir araya getirebiliriz.

Rotary amblem ve logosunun, kulüplerimiz tarafından, güncel haliyle ve Rotary kurum kimliği kurallarına uygun olarak, “doğru” kullanılması. ‘’Rotary Günleri’’ ile ilgili daha aktif çalışma yapılması.

2420. Bölge etkinliklerinin, web sitesinin yanında bir de blog hazırlanarak farklı bir yaklaşımla kamuya duyurulması. My Rotary’nin, her üyemizin günlük sosyal medya iletişiminin bir parçası olmasına çalışmak

Medyada bölgemiz etkinlikleriyle ilgili olarak yayımlanan haberlerin Interpress ya da Ajanspress gibi düzgün çalışan bir medya takip ajansı tarafından takip edilerek, günlük olarak Bölgeye ve Kurumsal İletişim Komitesi’ne raporlanması. Rotary videolarına alt yazı yazdırılması.