Stratejik Planlama ve Tüzük Komitesi Erkan ÜLKER (Suadiye RK)

Bilindiği gibi 2016 yılında toplanan UR Tüzük Komitesinin aldığı tavsiye kararları neticesinde 2017 yılında Bölgemiz'de de bu kararların doğrultusunda kulüplere önermek üzere yeni bir tüzük taslağı hazırlanmış ve derhal dönemim tüm Kulüp Başkanları'na gönderilmişti. Aradan geçen bu zaman zarfında Bölgemiz kulüplerinin yarısının biraz üzerinde sayıdaki kulübümüz bu taslağı kendi kulüplerine uygulamış ve tüzük değişikliği işlemlerini bitirmişler idi.

Stratejik Planlama ve Tüzük Komitesi Erkan ÜLKER (Suadiye RK)

Bölgemizde bulunan tüm kulüplerin "olabildiğince" benzer tüzüklere sahip olabilmeleri amacıyla dönemimizde henüz değişiklik işlemi yapmamış olan kulüplerimizi de bu konu üzerinde harekete geçmeye teşvik etmek birinci amacımızdır. Ayrıca kulüplerinde halihazırda bir stratejik planlama kurulu olmayan kulüplermize de yardımcı olarak böyle bir kurul oluşturmaları için yardım etmek bu alt komitemizin öncelikli hedefidir

Rotary Gelenekleri Komitesi GDG Turgut GÖKYİĞİT (Topkapı RK)

Rotary konusunda Bölgemizde bazı "Doğru bilinen Yanlışlar" olduğu hepimizce malumdur. Keza aramıza yeni katılan üye dostlarımıza da Rotary'nin bazı geleneklerini aktarabilmek için kurulmuş olan Komitemiz düzenli olarak yaptığı duyurularla tüm Bölge Rotaryenlerine ulaşmakta ve bilgilerini tazelemektedir. Kulüp Bayrak Düzeninden, Protokol Sırasına kadar pek çok günlük; ve ayrıca İlk Rotary Bayrağı'ndan ilk Kadın Rotaryen'e kadar pek çok tamamlayıcı bilgi de Komite tarafından periyodik olarak sunulmaktadır. Ayrıca Kulüp Başkanlarının veya Sekreterlerinin veya Toplantı Sorumlularının akıllarına takılmış olan sorulara Komite Başkanımız her an cevap vermek üzere telefon beklemektedir.

My Rotary Komitesi Murat SEVİNÇ (Şişli RK)

1 Temmuz 2018 itibarı ile UR 2420. Bölge Rortaryenlerinin hâlâ sadece %54'ü My Rotary'ye giriş yapmış durumdadır. Komitenin öncelikli hedefi geri kalan %46'lık kesimin de "olabildiğince" çoğunluğunu My Rotary'ye giriş yapmak için cesaretlendirmesidir. Bu belirtilen %46'lık dilimde bulunan dostlarımızın Kulübün My Rotary kayıtlarında hala nerede ise tamamının e-mail adreslerinin girilmemiş olması sorunun temel kaynağıdır.

My Rotary Komitesi Murat SEVİNÇ (Şişli RK)

Komitemizin bir diğer görevi de Başkan veya Sekreter veya Sayman veya Kulüp Komite Başkanlarının My Rotary'ye bilgi girişi sırasında yaşadıkları sorunları çözmek üzere yardımcı olmak üzere harekete geçmeleridir. Burada hiyerarşinin Kulüp Yetkilisi > Grup Guvernör Yardımcısı > My Rotary Komite Başkanı şeklinde ilerlemesi işlemleri hızlandıracak, kolaylaştıracak ve bilgi akışının doğru olmasını sağlayacaktır.

Arşiv Komitesi Övat GÜRAY (Bayrampaşa RK)

Bölgemizin uzun yıllardır süre gelen ancak Sevgili Övat Güray Hocamızın ve Cengiz Gümüş Ağabeyimizin kişisel gayretleri ile inanılmaz ölçüde yol alan UR 2420. Bölge Arşivi çalışmalarına yeni dönemde de aynı şekilde devam edecektir. Dönemimizde Kulüplerinde görev almış olan "varsa" Arşiv Komitesi, Başkan ve Sekreterlerimizin yapılan etkinlikleri Bölge Arşive Komitesine iletmeleri durumunda Bölgemiz arşivi artık arzu edilen konumuna ulaşmış ve tüm bilgiler güncel olarak Arşivimize işlenmiş olacaktır.

Hobi Komitesi İsmail TURFANDA (Tuzla RK)

Rotary'nin temel hedeflerinden biri olan "Dostlukların Geliştirilmesi"ne en büyük katkıyı yapan oluşumların başında "Hobi Grupları" gelmektedir. Bu nedenle mevcut hobi gruplarının işlevlerinin arttırılması ve varsa yeni hobi gruplarının oluşturulması ve yönetimi bu Komitemizin temel görevidir. Yıllardır atıl bir şekilde duran bazı Hobi Gruplarımızın yeniden gözden geçirilip durumlarına karar verilecek ve devam etmesi için gerekçesi kalmamış gruplarımız sonlandırılacaktır. Komite Başkanımız bu konuda tüm taleplere cevap vermeye hazırdır.

Rotary Küresel Olanaklar Komitesi Leyla MÜDERRİSOĞLU (İstinye RK)

Dünya üzerinde bir süredir oldukça etkin olarak kullanılan ancak ülkemizde henüz arzu edilen işlevi kazanamamış olan bu konuda Komite'nin temel hedefi : Bölge Rotaryenlerine Ülkesel ve Küresel Olanakları cazip koşullar ile sunmaktır. Bu olanaklar içerisinde örnek vermek gerekirse seyahat firmaları, sağlık kuruluşları, marketler, alışveriş siteleri, mücevher firmaları, özel okullar, oteller gibi hizmet veren yerleri sayabiliriz. Bu olanaklar içerisinde yer almak isteyen Rotaryen dostlarımız da firmaları aracılığı ile sağlayacakları avantajları komite başkanımıza sunmaları halinde teklifleri Bölge Yönetimi tarafından değerlendirilip kabul edilmesi durumunda derhal devreye alınacak ve tüm Bölge Rotary Ailesine duyurulacaktır.