Çocuk Felci (Polio) Komitesi- Ayşen ARAS (Göksu RK)

TRF hedeflerimize katkı sağlamak üzere;

 • Polio Kumbarasını tüm üyeler/ Kulüpler bazında hayata geçirmek
 • Polio için Rotaractlarla Ortak Proje Yapılması
 • Kulüpler ile Polio için fon sağlama maksatlı ortak brunch organizasyonları yapmalarının teşvik edilmesi.

Engelsiz Yaşam Komitesi- Aysel AKBULUT (Silivri RK)

Toplum içinde kendilerini farklı gören bireyleri topluma kazandırmak, birlikte yaşamlarına dokunmak farkındalığını ortaya çıkarmak etkinliklerde temel amacımız olacaktır;

 • Kulüplerin projelerine destek olmak, varsa benzer projeleri ortak proje haline dönüştürerek daha fazla bireye dokunarak projeleri büyütmek,
 • Engelli bireylerin istihdamını arttırabilmeyi ve iş gücü Pazarına ulaşabilmeleri için kulüplerle beraber proje yapmak. Hizmet Projeleri Ana Komitesi,
 • Engelli bireylerin çalışma kapasitesini, motivasyonunu, iş arama becerilerini ve sosyal becerilerini geliştirmek konusunda kulüplerle beraber hibe projelerine (Rotary Vakfı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İKG program) başvurmak,
 • 3 Aralık Engelliler gününde kulüpler ve Rotary 2420. Bölge olarak beraber etkinlik düzenlemek. Otistikler, Down Sendromlular, Beyaz Baston haftalarında etkinlik yapılabilir,
 • Tuzla İşitme Engelliler Okuluna kulüplerin desteğini sağlamak,
 • Görme ve İşitme Engelli Kadınlara Diyabet bilinçlendirme semineri, kanser konusunda bilgilendirme semineri yapmak.

Trafik Komitesi- Fahrettin ECEVİT (Fındıklı RK)

 • Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TTKÖD) ile ortak olarak; kulüplerle birlikte Trafik Güvenliği Konferansı Düzenlenmesi,
 • Acil Durum Kişisel Bilgi kartlarının yaptırılması veya yenilenmesi,
 • Kulüplerde Üyeleri bilgilendirme ve ‘’Trafik’’ konusunu sahiplenecek kulüplerimizle ortak üretilecek projelere destek olmak,
 • Trafiği Gündemdeki öncelikli konu haline getirmek Kulüplerin etkin olduğu okullarda trafik eğitimleri verilmesi için destek olmak.

Rotary Toplum Birlikleri Komitesi- Ayla TAŞKIRAN (Gölcük RK)

 • Başkanlarımızın Rotary Toplum Birliği kurulması, faydaları konusunda bilgilendirilmesi,
 • Rotary Toplum Birliği olan Kulüplerimizin yükümlülüklerini yerine getirmelerinin takibi,
 • Diğer Bölgelerimizdeki benzer toplum birlikleri ile ilgili kulüplerin bilgilendirilmesi,
 • Bölgemizdeki Rotary Toplum birliği sayısının %10 arttırılması.

Afet Komitesi - Cumhur ALP (Ataşehir RK)

 • Afet Yardım Paketi Modeli Hazırlama çalışması başlatmak,
 • BÜ Kandilli Rasathanesi ve Deprem Enstitüsünde Deprempark Eğitimleri yapılabilmesi ve duyurusu,
 • Arama Kurtarma Kuruluşları ile İşbirliği Kulüplerin Çevresel Sürdürülebilirlik konusunda bilgilenme ve farkındalıklarını sağlamak amaçlı toplantılar,
 • Sonrasında Kulüplerin bu konuda yapacakları projelere destek olmak, onlara proje fikirleri vermek.

Temel İhtiyaçların Karşılanması Komitesi Halis KARAKAŞ (Erenköy RK)

 • Toplumda yaşlılar, hükümlüler, mülteciler gibi kesimlerin temel ihtiyaçlarının tespiti ve kulüplerin proje yapmaya özendirilmesi,
 • Kulüplerin yaptığı temel ihtiyaçlarla ilgili küçük küçük yardımların bölgede varlığının bilinmesi konusunda çalışmalar yapılması,
 • Temel ihtiyaçlar konusunda bölgemize ulaşan taleplerin kulüplere duyurulması ve proje yapılmaya teşvik edilmesi.

Çevresel Sürdürülebilirlik ve Eylem Grupları Komitesi – Yaşar ATACIK (Acarkent RK)

 • Kulüplerin Çevresel Sürdürülebilirlik konusunda bilgilenmesini, farkındalıklarını sağlamak, eğitimler vermek,
 • Kulüplerin bu konuda yapacakları projelere destek olmak, onlara proje fikirleri vermek (proje fikirleri listesi mevcuttur),
 • Karbonsuz toplantı, etkinlik, aktivite yapmak konusunda danışmanlık hizmeti vermek,
 • Bölgede Ağaç Bayramı Düzenlenmesi,
 • Rotary Eylem Gruplarına (Rotarian Action Groups) Katılımı arttırmak, Hizmet projelerinde bu gruplardan yardım / danışmanlık almak

Rotary Şehit ve Gazi Aileleri İlişkileri Komitesi Saldıray UYGUR (Gebze RK)

 • Rotary Şehit ve Gazi Ailelerinin dernekleşmeleri ve aldıkları yardımlar konusunda sorunların tespit edilmesi,
 • Devletten alınan yardımların eksik kaldığı durumlara odaklanmanın sağlanması, tamamlayıcı olmanın hedeflenmesi,
 • Duyuru Yaparak Proje yapmak konusunda istekli olan kulüplerle koordinasyon sağlanıp toplumun hassasiyetinin yüksek olduğu bu günlerde mümkün olabilecek her türlü yardımın ihtiyaç sahiplerine yönlendirilmesi,
 • Şehit ve Gazi Çocukları için kamp düzenlenmesi.

Rotary-Unicef İşbirliği- Yıldız ÖZALP (Ataşehir RK)

 • UNICEF Türkiye Milli Komitesi ile Rotary 2420. Bölge Yeni Çalışma Protokolünün İçeriğinin Ağustos ayında Kulüplere Duyurulması,
 • ÇOCUKLARIMIZ İÇİN güçlü fon yaratan projeler yapılması için ortak projeler yapılmasının sağlanması,
 • Kurumsal İletişimi Güçlendirme ve Yaygınlaştırma, Kamu İşbirliklerinin artmasına destek olmak,
 • Çocuklarımız Komitesi ile İşbirliği yapılarak fon oluşturmak,
 • Geçmişte UNICEF İşbirliği ile destek olunan Trakya bölgesi Okullarına Hizmet sürekliliğine destek olmak.

Rotary Diğer STK’lar İşbirliği- Ferah TÜREL (Maslak RK)

 • Belirlenecek STK’larla Rotary işbirliğinin geliştirilmesi ve bilinirliğin arttırılması için görüşmek,
 • Kulüplere projelerinde benzer konularda çalışan STK’larla işbirliği konusunda mentorluk yapmak,
 • KAGİDER’le ortak proje üretmek, bu amaçla ilgili komitelerle beraber çalışmak. İlgilenen kulüplere destek olmak.

Çocuklarımız Komitesi- Guşan DUYGUN (Fatih RK)

 • Her kulübün çocuklarla ilgili proje yapmasını teşvik etmek, onlara destek olabilmek. Bunun için kulüplerimizin çocuklarımız bazında devam ettirdikleri projeleri varsa, bu projeleri bilmek ve bunlar üzerinden ve gerekiyorsa daha da geliştirmek. Ayrıca projelerin de çeşitli olmasını sağlayarak, her durumdaki çocuğa yardım elini uzatarak veya hayatlarına dokunarak projeleri gerçekleştirmek,
 • Suriyeli çocuklar için psikolojik destek sosyal gelişimi destekleyici eğitim modülü. Bu proje Suriyeli çocuklara yönelik eğitim merkezimizde okuma yazma eğitiminden drama eğitimine ve psikolojik desteğe kadar uzanacak geniş bir proje olacaktır.

Çocuklarımız Komitesi- Guşan DUYGUN (Fatih RK)

 • Maddi imkansızlıklar sebebiyle spor yapma imkanı olmayan minik adımlara destek projesi,
 • Duygusal ve psikolojik şiddete maruz kalan çocuklara psikolojik tedavi projesi,
 • Islahevindeki çocuklara mesleki eğitim projesi. Bu proje birçok bürokratik engeli barındırmaktaysa da bir şekilde yol almaya çalışacağız,
 • Kulüplerimizin hali hazırda devam ettirdikleri çocuklarımızla ilgili projelere destek,
 • KORUYAN KURDELE Projesinde yer almak,
 • Rotary- UNICEF İşbirliğinde geliştirilecek projelerle UNICEF’e Destek olmaya yardımcı olmak.

Kadınlarımız Komitesi-Tijen SADİ ( Maslak RK)

 • Kadın ve Aile Projeleri Kadının Yeri : Bu konuda Kocaeli Aile ve sosyal politikalar İzmit sosyal hizmet merkezi ile hazırlık toplantıları yapıldı. Genç
 • Kızlarımız : Kadın sığınma evlerindeki kadınlarımıza balık tutma projesi
 • Kadına Şiddet : Genç kızlarımıza farkındalık seminerleri 2420.bölgede kulüplerimiz ile süregelen ve yeni projelere destek aile ve çocuk komitesi, stk komitesi ile ortak projeler bazı özel sektör kuruluşları ile ortak projeler . Bölge Duyurusu ile Ortak Projeler başlatılması , kulüplere destek olunması planlandı.

Bölge Süregelen Projeler-Sevtap AYTUĞ (Çekmeköy RK)

Bölgemizde yapılmış Kulüplerin süregelen projelerinin envanterinin yapılarak bu projelerin topluca ziyareti ve diğer kulüplerin katılımıyla hizmetin bütünlüğü ve sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Aşağıdaki projelere dönemimizde ayrıca özel önem verilecektir ve kulüplerimizin proje yapması için yol gösterilecektir;

 • 2420. Bölge Eserleri - Rotary Okulları,
 • Edirne Tıp Medresi Müzesi,
 • UNICEF Projesi ile Destek verilmiş Okullar (Trakya Okulları).