ANA VE ÇOCUK SAĞLIĞI KOMİTESİ - Dr. Cihan AVAROĞLU – Fındıklı RK - Farkındalık Projeleri

Çocukların korunması evrensel bir kavramdır. İlk çağlardan itibaren Türk toplumunda kadın değerlidir. Kadın yaratılışı gereği eş ve anne olarak Türk Mitolojisi’nde yerini almış, kutsal bir varlık olarak Gün Ana, Ak Ana, Od Ana, Akkız, Umay Ana gibi isimlerle karşımıza çıkmıştır. Bunlardan Umay Ana aile, kadın, çocuğu koruyan, doğum ve bereketin sembolüdür.

Elisabeth Strub Madzar ülkemizde yaşayan Fransız asıllı bir Türk sanatçı olup, Hayat Ağacı adını verdiği kadın grubu ile birlikte, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden toplanmış eski ve yıpranmış kumaşlara kırk yama, yamalı bohça tekniği ile hayat ve ruh katmaktadır. Ülkemiz ve Fransa’nın bir çok şehrinde sergiler açan Madzar ve Hayat Ağacı, Umay Ana temalı eserlerini İlham Kaynağı Olalım amacıyla yola çıktığımız bu dönemde, ana ve çocuk sağlığına dikkat çekmek amacıyla bizlerle bir sergide buluşturacaktır.

Geleceğimiz olan çocuklarımızın bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik haliyle topluma katılmasının önemini ortaya koymak amacıyla son yıllarda ülkemizde ve dünyada ‘’İlk 1000 Gün’’ kavramına dikkat çekilmektedir.

Hamileliğin başladığı ilk günden, bebeğin iki yaşını dolduracağı güne kadar olan süre ilk 1000 gün olup, başta anne sağlığı olmak üzere, çocuğun sağlığınında büyük önem taşımaktadır. İlk 1000 günde bebekler hiç bir dönemde olmadıkları kadar hızlı büyür ve zihinsel kapasitelerinin önemli bir kısmına ulaşırlar. Erişkin dönemde görülen diyabet, obezite, nörolojik ve kardiyovasküler hastalıkların temelinde ilk 1000 gün ve bebeğin beslenmesinin önemli olduğu bilinmektedir.

  • Amacımız; İlk 6 ay boyunca sadece anne sütü ile beslenme oranını arttırarak, ilk etapda %50 olmasını sağlamak. İki yaşa kadar emzirmenin devam etmesi için bilinç ve farkındalık yaratmak,
  • Bebekler, ilk 6 ay sadece ve tek başına anne sütü, ilk 1000 günü tamamladığı iki yaşın sonuna kadar kalan sürede ise, anne sütü ile birlikte tamamlayıcı beslenme almalıdır,
  • Ülkemizde ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenen bebeklerin oranı %26, İskandinav ülkelerinde ise bu oran %90’ın üzerindedir.

Amacımız; Sağlıklı ve doğal olan normal doğumu teşvik edip, sezaryen doğum oranını düşürmek. Ülkemizde 2016 yılında doğan bebek sayısı (Suriye’liler hariç) 1.248.041, bunun 676.152’sini sezaryen doğumlar oluşturmaktadır.

Amacımız; Ülkemizin Ulusal Aşı Takvimi’nde henüz yer almayan Meningokok ve Rota aşıları hakkında öncelikle farkındalık oluşturmak, ardından Ulusal Aşı Takvimi’ne alınması için çaba sarfetmek. Sosyal devletin en önemli görevi, ülkenin bebek ve çocuklarını önlenebilir hastalıklara karşı korumak ve hastalıkları önlemektir.

Amacımız; Çocuklarımız Komitesi ile birlikte Çocuğa yönelik fiziksel, duygusal ve cinsel istismara dikkat çekmek, kamuoyu oluşturmak. • 0-18 Yaş arası tüm bireylerin çocuk olduğunu unutmamak gerekir.

HASTALIKLARLA MÜCADELE KOMİTESİ Dr. İbrahim GÖZÜKARA (Erenköy RK)

GEREKÇE: Ellerimiz vücudumuza hastalık yapıcı mikropları taşımada en önde gelen organlarımızdır. Herkesin elinin değdiği yere dokunmak, el sıkmak vb. durumlarda çevredeki mikroplar elimize bulaşır; ve oradan da ağız, burun, gözler, açık yaralı yerlerimiz yolu ile vücudumuza girerler ve pek çok infeksiyon böyle başlar. Kirli veya kimyasal madde bulaşığı taşıyan eller de bazı zehirlenmelerin sebebi olabilirler.

Ellerin bu şekilde infeksiyon ve bazı zehirlenmeler için kaynak olması sorunu , kişinin el yıkama ve özellikle doğru el yıkama konusunda bilinçlendirilmesi ile büyük ölçüde azaltılabilir. Bu durumu önemseyen GHK , hastalıklarla savaş komitesi, bölgemizdeki rotary kulüplerinin de bu soruna el atmak isteyeceğini düşünmüştür.

UYGULAMA: İlgilenen kulüplerce organize edilecek bu toplantılar için komitemiz özellikle halk sağlığı uzmanı olan doktorları konuşmacı olarak görevlendirecektir. Kulüp, toplantının yapılacağı kuruluşu bulacak seçecek ve salonu ayarlayacaktır.

GEREKÇE: İlkokullardaki öğrencilerin okulda geçirdikleri süre zarfında sağlıklı içme suyu içtikleri konusunda kuşkular vardır. Genellikle tuvaletlerdeki şehir suyu musluklarından su içilmektedir. Çoğu eski olan bu okullarda su boruları ve depolama sistemleri eski ve kirlidir. Ayrıca çok yoğun partikül ve ağır metal ihtiva edebilmektedir. Yine bu sularda mikrobik kontaminasyon ihtimali de mevcutur. Zaten tuvaletlerdeki musluklardan su içilmesi de mikrop kapma sebebi olabilmektedir. Bu problemi önemseyen GHK , hastalıklarla savaş komitesi, bölgemizdeki kulüplerin bu soruna el atmak isteyeceğini düşünmüştür.

UYGULAMA: Kulüpler proje hakkında bilgilendirilecek ve ilgilenen kulüplerle proje maaliyeti ve diğer konularda ortak çalışma yapılacaktır. Proje finansmanı kulübün kendi kaynaklarınca sağlanacaktır. Bu şekilde ayrıntılı olarak çalışılmış proje dosyası, kulüpçe öncelikle çevresindeki okul veya okullara sunularak onların kabul ve desteği sağlanıp, proje birlikte tamamlanacaktır.

GEREKÇE: Ülkemizde sağlık altyapısının yeterince gelişmiş olmasına rağmen , sağlık hizmetlerinden herzaman yeterince ve doğru olarak yararlanım söz konusu olamamaktadır. Özellikle son dönemde sosyal devlet ilkesi sağlık hizmetleri için daha az önemsenmekte ve kişilere resmi kurumlarda aldığı sağlık hizmeti için bile çeşitiı isimlerle ciddi ücret talep edilmektedir. Ülkedeki ekonomik yönden yetersiz insanlar kendileri olduğu gibi çocuklarını da çok önemli bir durum çıkmadan doktora götürmemekte ve kendi kendine iyileşmelerini beklemektedir.

Geleceğin büyükleri çocuklarımızın ailelerin cahilliği ilgisizliği ve/veya fakirliği nedeniyle doktora çok seyrek götürülmesi özellikle ilkokul çağında ciddi anlamda hiç sağlık kontrolu olmamış çocukları karşımıza getirmektedir. Bu çocuklarda, bazıları aileden gelen pek çok hastalık çok ileri aşamalara kadar sinsi kalabilmektedir. GDG Ahmet Kara döneminde MEB in onayı ve okul müdürlerinin de desteği ile 2420. Bölgede rotary kulüblerince 8000 kadar ilkokula yeni başlayan öğrenci rotaryenlerin ilişkili olduğu hastanelerde sağlık kontrolünden geçirilmiş; ve onlarca ciddi hastalıklı çocuk tesbit edilmiştir. Bu çocuklar için gereken ilaçlar ve hatta cerrahi işlemler de büyük ölçüde bu kulüpler ve hastanelerce sağlanmıştır. ‘’Mini Mini Birler’’adlı bu proje ne yazık ki ertesi yıl resmi kurumlar onay vermediği için tekrarlanamamıştır. Bu projenin hala çok lokal olarak da olsa bazı rotary kulüplerince daha sağlıklı nesiller için uygulanabileceğini düşünmekteyiz.

PROJE İÇERİĞİ VE UYGULAMA: Bu proje ile ilgilenen rotary kulübünün tercihen yakın çevresinde bir okul seçip onlara projeyi anlatıp gerekli izinleri almaları önemlidir. Daha sonra kulübün veya komitenin görevlendireceği bir pediatrist veya aile hekimi görevli rotaryenler ile birlikte çocukları muayene edecekler ve gerekli basit kan testleri de yapılacaktır. Önemli hastalığı çıkan çocukların ailesi ile de görüşülüp sağlık merkezi veya hastane takibine geçmesi sağlanacaktır. Kulüp daha sonra da bu çocuğun takipçisi olacaktır.

Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma Komitesi Emrah CEYLAN – Ataköy RK

"Rotary Card" olarak üye olan firmalarda indirim, puan, hediye kazanımı sağlanması. Rotaryenlerin kendilerine özel hissedecekleri bir loyalty programı hazırlanması.

Mikro Kredilendirme Projesiyle paralel olarak girişimcilere "uygulamalı olarak girişimcilik eğitimi" verilmesi. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkemizde girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla düzenlenecektir.

İlkokul öğrencilerinden başlamak üzere bireylere farkındalık eğitimleri verilmesi. Gelirinizden tasarruf ederek beklenmeyen durumlara hazır olmak için birikim veya yatırım yapıyor musunuz? Sizin veya ailenizin başına gelebilecek kaza, hastalık gibi beklenmedik olaylar, ileride alacağınız bir ev veya kuracağınız bir iş için mutlaka birikiminiz olması gerekir değil mi? Bunun için de ilk olarak bütçe yönetimi ve finansal planlamayı iyi yapmalısınız.

Gelir ve gider dengenizi koruyamıyor musunuz? Paranızı nereye harcadığınızı tam olarak bilmiyor musunuz? Alışverişlerinizi daha ekonomik bir hale nasıl getirebilirsiniz? Peki ya gelirinizi daha da artırmanın farklı yollarını bulabilir misiniz? Tüm bu soruların yanıtı finansal planlamada saklı. Peki, bunları nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Sizler için hazırladığımız bu eğitimimizde tasarruf ve yatırım yapabilmeniz için ihtiyacınız olan kavramları açıklıyor, planlama yapabilmeniz için gerekli her şeyi anlatıyoruz. İhtiyacınız olan her şey eğitimimizde sizleri bekliyor.

0 faizli kredi imkanlarıyla küçük / mikro işletmelere işlerini gerçekleştirebilmeleri için destek.Türkiye’deki girişimlerin büyük bir bölümünü oluşturan mikro KOBİ’ler için, finansal kuruluşların kredilendirme kararları oldukça yavaş ilerleyebiliyor, alınan tahsis kararlarının doğruluğunun ölçümlenmesinde sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama artık mikro KOBİ limit atama çözümleriyle, kurumların kredilendirme kararlarını objektif ve ölçülebilir bir yapıda vermelerine, limitleri doğru ve hızlı bir şekilde atamalarına yardımcı olmak mümkün.

TUİK istatistiklerine göre, KOBİ’ler Türkiye’dekitoplam girişimlerin %99,8’ini oluşturuyor. Orta ve büyük ölçekli KOBİ’lerin bilanço ve gelir tabloları, mikro KOBİ’lere oranla daha düzenli tutulurken, Mikro KOBİ’ler tarafından sunulan finansal bilgilerin doğruluğuna olan güven nispeten daha düşük. Buna ek olarak, kayıt dışı ekonominin de mevcudiyeti, Mikro KOBİ gelirlerinin saptanmasını ve kredi limitlerinin atanmasını daha da zorlaştırıyor. Mikro KOBİ’lerin Türkiye’deki girişimlerin büyük bir bölümünü oluşturduğu da göz önünde bulundurulduğunda, bu duruma uygun çözümler üretme ihtiyacı oluşmaktadır.

Temel ekonomik kavramları ve iktisat metodolojisini tanıtarak ekonomik parametreleri çözümleyebilme ve finansal göstergeleri okuyabilme becerisi kazandırmaktadır. Yaşamın her alanını etkileyen iktisadi olgulara aşinalık kazanmanın temel olarak hedeflendiği Finansal Okuryazarlık Eğitimi programında katılımcılar, bankacılık sisteminin işleyişi ve bankaların günümüz dünyasındaki yeri hakkında da bilgi sahibi olurlar. Böylelikle gündelik hayatta pek çok ürününden yararlandığımız bankaların reel ekonomiye etkileri görünür hale gelir.

Temiz Su ve Hijyen Komitesi M. Remzi ÇELİK- Çekmeköy Rotary Kulübü

Dünya Su Günü 22 MART haftası etkinlikleri çerçevesinde BİLİM İNSANLARI, ÜNİVERSİTELER işbirliği halinde GRUP PROJESİ OLARAK YAPILMASI katılımı artıracaktır.

Afet sonrası İstanbul’da temiz suya nasıl ulaşırız konusunda çalışma yapmak AFET HAZIRLIK PLANINDA SUYUN ÖNEMİ EVİMİZDEKİ SUYA, APARTMANVEYA SİTEMİZDEKİ TEMİZ SUYA, MAHALLEMİZDEKİ TEMİZ SUYA ULAŞIM ENVANTER HAZIRLIKLARI FARKINDALIK YARATAN GÖRSELLER SUNUMLAR YAPILMASI,

Konuyu Cleanwater Acces, Sanitation, Hygen, başlıklarına oturtmak. Tanımları oturtmak, farkındalık yaratmak (bu tanımlar Türkçede karşılıkları tam oturmamakta),

BUNU BELİRLİ ARALIKTA GRUP MESAJI GÖNDERİREK YAPACAĞIZ, 

İlgili STK ‘larla, Kamu Kurumları, Belediyeler, Üniversitelerle işbirliği yapmak Örneğin; SUYUN VERİMLİ KULLANIMI, TEKRAR KULLANIMI, GRİ SU, YAĞMUR HASADI gibi konularda.

Ana-çocuk sağlığı, hastalıkları önleme komiteleri ile işbirliği ortak projeler üretmek BU KONU ÖZELLİKLE SANİTASYON YANİ HIFZI SIHHA, YANİ HALK SAĞLIĞI KONUSUNDA FARKINDALIK YARATMAK , POSTERLER YAPMAK ,VİDEOLAR ÇEKMEK,

Sanitation, Hygen konularında Su ve çevre ile ilgili dergi ve teknik magazin yayınlara yazı yazmak, haber yaptırmak,

Türkiye ve Dünyadaki su sorunun önemine vurgu yapan koşu, bisiklet açık hava etkinlikleri yapmak var olan organizasyonlara katılarak görünürlük farkındalık sağlamak,

Su’yun bir insan hakkı olduğunu anlatmak suyun ,nehirlerin, ticarileşmesinin barışı ve yaşam hakkını tehdit ettiğini anlatmak Su krizi ve su hakkı konusunda bilinç yaratmak,

Rotary içinde su ve çevre ile ilgilenen kişileri bir gurupta toplamak iç iletişimi ve tanışıklıkları arttırmak (Rotary Action Group,

Kuraklığın büyük bir tehlike olarak kapı eşiğimizde olduğuna ,su döngüsünün insan kaynaklı zorlanmasına, küresel iklim değişikliğinin buna neden olduğuna, bunlara bağlı olarak göç olgusunun getireceği sorunlar ve barışa olumsuz etkisine dikkat çekmek,

Türkiye ve Dünyada yapılan içme suyu temini projelerine destek olmak Okullarda temiz su, temizlik ve kişisel bakım konularında eğitim vermek Su Flitrasyon kurulmasını sağlamak, Global Grant PROJELERİNE KATILMAK,

Komite Çalışma Alanı konularında İlgi Duyan Kulüpleri ziyaret ederek BAŞKAN veya KULÜBÜN SU KOMİTESİ ve bu konuya İLGİ DUYAN ROTARYENLERLE GÖRÜŞEREK PROJELER ÜRETEBİLECEĞİMİZE İNANIYORUM BU NEDENLE (OLABİLDİĞİNCE) HER AY BİR KULÜBÜ ZİYARET ETMEYİ PLANLAYACAĞIZ.