İNTERACT KOMİTESİ - Hakkı ÖZSARAÇ (Ataşehir RK)

 • Yeni kulüpler kurmak, yeni üyeler kazanmak, gençlerin endilerini geliştirmelerine destek olmak, liderlik seminerlerine katılmalarını sağlamak, ekip olma becerileri geliştirmek,
 • Destekleyen Rotary Kulüpleri ile İnteract kulüplerinin üyelerinin etkin birlikteliğini teşvik ve temin etmek, projelere destek vermek, İnteract’ların proje yapmalarını, projelere ve etkinliklere katılımını sağlam,
 • Guvernör ziyaretleri.

 

ROTARACT KOMİTESİ – Tahir ŞENGÜN (Ataköy RK)

Hedef: Gençlerin Liderlik Yetkinliklerini Geliştirmek

 • Rotary - Rotaract ortak projelerinin artması,
 • Rotary - Rotaract çifte üyelik teşviki,
 • Rotaract kulübü kuran Rotary kulüplerinin dernekler masası takiplerini yapması, kuruluş çalışmalarına destek vermesi,
 • Rotaract kulüplerinin EKOS semineri yapmalarını / yapılanlara katılmalarını teşvik etmek,
 • Dostluk etkinlikleri düzenlemek ve katılmak,
 • 2420. Bölge Rotaract & Rotary Dünya Barışı projesine destek vermek / sponsor olmak.

 

RYLA KOMİTESİ – Fuat Yalçın (Karaköy RK)

Hedef: Gençlerin liderlik yetkinliklerini geliştirmek

 • Kulüplere eğitmen desteği,
 • En az bir kez “Eğiticinin eğitimi” semineri düzenlemek,
 • Eğitici olma / olabilme kriterlerini belirlemek,
 • Türkiye RYLA organizasyonu yapmak,
 • Uluslararası RYLA organizasyonu yapmak, böyle organizasyonlara 2420. Bölge’den öğrenci katılımını organize etmek, sponsor kulüp bulmak,
 • Rotaract ve İnteract kulüplerinde RYLA eğitimlerini arttırmak.

 

GENÇLİK DEĞİŞİM – Semra BAYSAN (Bayrampaşa RK)

Hedef: Uluslararası Anlayış ve İyi Niyeti Geliştirmek

 • Değişim programlarına katılan öğrenci sayısını arttırmak,
 • Kısa, uzun dönem ve NGSE (New Generation Exchange) konusunda etkili tanıtım yapmak (okullarda tanıtım faaliyetleri, broşürler, stand çalışmaları),
 • Yararlananlar ile Alumni grubu oluşturmak ve bu gençleri İnteract, Rotaract ve Rotaryen olmaya teşvik etmek,
 • Gençlerin Rotary projelerine katılımını sağlamak.

Gençlik Değişim Programları;

Rotary’nin gençlere hayat boyu süren dostluklar kurdurtan ve uluslararası anlayışı geliştiren çok popüler ve en etkili programlarından biridir.

Kısa Dönem

Uzun Dönem

 
 • Yaz Kampları,
 • Aileden Aileye Değişim,
 • New Generation Student Exchange.
 
 
 • Gençlik Değişim Programı.
 

Rotaryenlik şartı aranmamaktadır. Bilgi için tıklayınız

Rotary Kulüplerinden Beklentiler,

 • Kısa ve uzun dönem, aileden aileye değişim ve NGSE için adaylarını Bölge Gençlik Değişim Komitesine (GDK) bildirmek,
 • Aday sayısını arttırmak için çalışmak,
 • Detaylı bilgilere www.rotary2420.org sitesinden ulaşmak,
 • Ülkemize gelecek olan değişim öğrencisi için bir danışman belirlemek ve bunu GDK’ya bildirmek.

Rotary Kulüplerinden Beklentiler,

 • Uzun dönem için, ortalama 10 ay süreyle öğrenciyi ağırlamaları,
 • Öğrencnin bir seferliğine kitap, kırtasiye ve okul üniforma giderlerini karşılamaları,
 • Öğrenciyi misafir eden ailenin karşıladığı «servis ücretini» isterse Rotary kulüpleri de desteklemek amacı ile ödeyebilmektedir,
 • Programla ilgili Rotary Değişim Programları çerçevesinde sorumlu ve yetkili olacak bir danışman belirlemelleri,
 • Ağırlayacakları öğrencilere aylık 75 USD karşılığı TL cep harçlığı vermeleri,
 • Ağırlanan öğrencilerin her ay en az 1 kez Rotary Kulübünün haftalık olağan toplantısına katılmaları sağlanmalıdır,
 • Kulübün özellikle sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer almaları (okul boyamak, kitap toplamak, kermeslerde satış yapmak/ 2. el giysi satmak vb.) ve Etkinliklerine davet edilmeleri de önerilmektedir.

 

EKOS KOMİTESİ – Hasan DEBRELİ (Küçükçekmece RK)

Hedef: Gençlerin Ekonomiyi Daha İyi Okumasını Sağlamak,

 • Yeni üye kazanmak,
 • Eğitimci havuzu oluşturmak,
 • Eğitmenlerin standart bir sunum kullanmasını sağlamak,
 • 2420. Bölge ortak EKOS (geleneksel) düzenlemek,
 • Rotaract kulübü olan kulüplerin EKOS organize etmesini teşvik etmek ve sağlamak,
 • Kamu ile ortak EKOS Seminerleri düzenlemek.

Seminer Konuları,

 • Pazar Ekonomisi,
 • Pazar Ekonomisinde Sonuç Almak için Yönetim,
 • Ürün Geliştirmek Verimlilik ve Pazarlama,
 • Ürün Satış ve Destek,
 • Global Ekonomide Güncel Durum.

Hedef KİTLE,

Üniversite öğrencileri, ekonomi ve eşdeğer bölümlerde okuyanlar, ekonomiye ilgi duyan diğer öğrenciler...

Rotary Kulüplerinden Beklentiler,

 • Rotaract kulübü olan kulüplerin EKOS organize etmesini teşvik etmek, sponsor olmasını sağlamak,
 • Kamu ile ortak EKOS Seminerlerini Rotary Kulüplerinin sponsorluğunda düzenlemek,
 • Rotary Kulüplerinden, varsa EKOS semineri verebilecek aday Rotaryenleri öğrenmek.

 

GENÇLİK FORUMU – Halil MEHMETOĞLU (Marmara RK)

Hedef: 15-18 yaşlarındaki gençlerin özgürce fikir beyanı

 • Forumun tanıtılması ve 2420. Bölge kulüplerinin Gençlik Forumu düzenlemesini teşvik etmek,
 • Birkaç Rotary Kulübünün ortak Forum düzenlemesi,
 • Diğer kulüpler ile ortaklaşa ve diğer bölgelerin de desteği ile “Ulusal” ve “Uluslararası” GF yapmak.
 • Rotary & Rotaract & Interact kulüplerinizin aktif olarak katılım sağladığı bir etkinlik,
 • Bölge Liselerinden genç katılımcılar,
 • Güncel Bir Konu,
 • Tüm Gün Süren Tartışmalar,
 • Tartışmalarda Moderasyon ve Raportörlük,
 • Kapanış – Her Gruptan bir sözcünün kendi sunacağı tartışma özetleri- grupların özgün sunumları ( drama / müzik / vb).

Rotary Kulüplerinden Beklentiler

 • Rotary kulüplerinin tek başına ya da başka Rotary kulüpleri ile (varsa Rotaract kulüpleri ile) Forum organize etmesini teşvik etmek, sponsor olmasını sağlamak,
 • 3 Bölgenin ortak yapabileceği Ulusal Türkiye Forumu düzenlemek, sponsor olmak, öğrenci göndermek,
 • Uluslararası Forum düzenlenmesine destek vermek, öğrenci göndermek.

 

MUN PROJESİ KOMİTESİ – Nazan IŞIK (Sarıyer RK)

Model Birleşmiş Milletler

Model Birleşmiş Milletler (MBM) İngilizce adı ile Model United Nations (MUN), günümüz Birleşmiş Milletler’in 14-25 yaş arası üniversite ve lise öğrencilerin katılımından oluşan simülasyonudur.

Amaç:

 • Model Birleşmiş Milletler çatısı altında 14-25 yaş arası gençlerin dünya bakışını geliştirmek ve uluslararası alanda farkındalığını arttırmak.

Kapsam:

 • Gençlerin MUN Konferanslarına katılımını sağlamak, teşvik etmek,
 • MUN katılımcılarının liderlik özelliklerini geliştirmek, RYLA seminerlerine katılmasını desteklemek, sağlamak.

Katılımcılar

Hedef Kitle:

 • 14-18 Yaş arası Lise Öğrencileri,
 • 18-24 Yaş arası Üniversite Öğrencileri,
 • +24 Yüksek Öğrenim Öğrencileri ve Araştırma Görevlileri.

Katılımcıların Kişisel Kazanımları

 • Akademik seviyede İngilizceyi geliştirmek,
 • Ulusal ve uluslararası alanda 16-25 yaş arası gençler ile etkileşimde bulunmak,
 • Bireyler arasındaki farklılıklara saygı duymak,
 • Diplomasi ve bürokrasi alanında tecrübe kazanmak,
 • Uluslararası problemler hakkında bilinçlenmek,
 • İkna kabiliyetlerini geliştirmek,
 • Topluluğa karşı konuşma yetisini geliştirmek,
 • Kişilerarası empati yeteneğini arttırmak.