Yükleniyor...

Ortaköy RK Çocuk İstismarı ve İhmaline Yaklaşım Kursu

ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNE YAKLAŞIM KURSU

Tarih: 5-6 Haziran 2018

Toplantı Yeri: Marmara Yelken Kulübü İstanbul

Çocuk istismarı ve ihmali; tıbbi, sosyal ve hukuki yönlerinin bir bütün içinde ele alınması

gereken önemli bir sorundur. Uygun şekilde ele alınmayan olgularda kısa ve uzun erimde

ciddi beden ve ruh sağlığı sorunları görülmektedir. Bu nedenle "Çocuk Koruma Sistemi"

içinde yer alan sağlık, eğitim, sosyal hizmet, psikoloji ve hukuk mesleğinin çalışanlarının hem

kendi konuları hem de sistemin diğer parçaları ile işbirliği konusunda eğitim almaları

gerekmektedir. İstismara uğrayan çocukla çalışırken bu çok disiplinli yaklaşımın öneminin

anlaşılmasını ve uygulanmasını öğretmeyi hedefleyen bu kursta "Çocuk istismarı ve ihmali"

konusu olgular üzerinden tartışılacak ve ikinci bölümde yer alan "psikodrama" yöntemi ile de

katılımcıların mesleki becerilerinin geliştirilmesine ek olarak, çocuğun ve ailenin içinde

bulundukları duruma derin bir empati yapabilmeleri sağlanacaktır.

Kursa katılım 15 kişi ile sınırlı olup, konuya ilgi duyan hekim, hemşire, sosyal hizmet uzmanı,

psikolog, psikolojik danışman ve çocuk gelişim uzmanlarının katılımı beklenmektedir.

EĞİTİCİLER

Prof. Dr. Tolga Dağlı

Marmara Üniv. Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı

Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği Başkanı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1976 yılında mezun olan Prof. Dr. Tolga Dağlı, 1981

yılında Çocuk Cerrahisi, 2011 yılında Çocuk Ürolojisi uzmanı oldu. 1989 yılında `Marmara

Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalını` kuran Prof. Dağlı, 2004 - 2007

yılları arasında aynı fakültenin dekanlığını yaptı.

Prof. Dr. Tolga Dag'lı, çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisi uzmanlık dallarında çok sayıda bilimsel

arastırmalar üretmesi yanında, `Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Başkanlığı` görevi sırasında

çocuk cerrahisi uzmanlık eğitiminin yapılandırılmasında ulusal ve uluslararası alanlarda aktif

görevlerde bulundu. Prof. Dr. Tolga Dağlı ayrıca `Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal

Yeterlik Kurulu Başkanı` göreviyle ülkemizde tıpta uzmanlık eğitiminin yapılandırılmasında

çalıştı. Avrupa Birliği Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Board' u Sınavı yönetim kurulu üyesi, sekreteri

ve başkan yardımcısı olarak, Avrupa Çocuk Cerrahisi Board sınavlarında ve çocuk cerrahisi

merkezlerinin akreditasyonunda çalışmalarını sürdürdü. Prof. Dr. Tolga Dağlı, tıpta uzmanlık

alanlarının yanı sıra 2000 li yıllardan başlayarak "çocuk istismarı ve ihmali" konusunda da

çalışmaktadır. Prof. Dağlı, üniversitelerimizde `çocuk koruma uygulama ve araştırma

merkezlerinin` kurulması ve geliştirilmesi için yoğun çaba harcamaktadır. Bu çalışmaların

sonucu olarak ülkemizde 11 üniversitede "Çocuk Koruma Merkezleri" kurulmuştur. Prof. Dr.

Tolga Dağlı, çocuk istismarı ve ihmali konusunda, önleme çalışmaları, eğitim ve bilimsel

araştırmalar yaparken; merkezlere bağlı oluşturulmuş hastane temelli çocuk koruma

birimlerinde çocuk istismarı tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini sürdürmekte ve 2012

yılında kurulan "Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği'nin" başkanlık görevini

yürütmektedir.

Prof. Dr. Figen Şahin Dağlı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1989 yılında mezun oldu, 1994'te Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları ihtisasını tamamladı. On sekiz yıl görev yaptığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı'ndan Ağustos 2017

tarihinde emekli olarak ayrıldı. Halen İstanbul'da Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde

misafir öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Türkiye'nin ilk "Üniversite Temelli Çocuk Koruma

Merkezi" olan Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin

kurucularındandır. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği 2005-2010 dönem başkanı

olup halen yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 2014 yılından beri de

"International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect" (Uluslararası Çocuk

İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği) Yönetim Kurulu Üyesidir. Çocuk sağlığı, çocuk

istismarının ve ihmalinin önlenmesi, aile eğitimleri konularında yürütülen çeşitli projelerde

görev almış ve danışmanlık yapmıştır.

Prof. Dr. Mehmet Akif İnanıcı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 1987 yılında mezun olan Dr. İnanıcı, 1990

yılında T.C. Adalet Bakanlığı/Adli Tıp Kurumu Başkanlığında tıpta uzmanlık eğitimini

tamamlayarak, adli tıp uzmanı oldu. 1991-1992 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi

(Ankara) Patoloji AD ve Nefroloji Bilim Dalında askerlik görevini yaptı. 1993 yılında Marmara

Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında öğretim görevlisi olarak göreve başlayan

Dr. İnanıcı, 1993-1994 yılları arasında Yardımcı Doçent, 1995-2001 yılları arasında Doçent

olarak çalıştı ve 2001 yılında Profesör kadrosuna atandı. 2001 yılında Marmara Üniversitesi

Çocuk İstismarı ve İhmali Çalışma Grubu üyesi olarak başladıkları ekip çalışmalarına, 2009

yılında Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi kurucu üyesi

olarak devam etti. Dr. İnanıcı, 2011 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve

Araştırma Hastanesi Çocuk Koruma Birimi Sorumlusu olarak da çalışmaktadır. Farklı Çocuk

İstismarı ve İhmali Derneklerinde çalışmakta iken, Sivil Toplum alanındaki bu hizmeti 2012

Ocak ayından beri Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği (kurucu üye) çatısı

altında yürütmektedir.

Avukat Seda Akço

1989 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukatlık stajını

Istanbul Barosu'nda yaptı. Yüksek lisans egitimini Istanbul Üniversitesi Cerrahpasa Tıp

Fakültesi Adli Tıp Enstitüsü'nde tamamladı. 1990 yılından itibaren Istanbul Barosu,

British Council, UNICEF gibi çesitli ulusal ve uluslararası kuruluslarda çocuk hakları

alanında çalısmalar yürüttü. 1994 yılından bu yana avukatlar, hakim ve Cumhuriyet

Savcıları, polis memurları gibi çesitli meslek elemanlarına yönelik meslek içi egitimler

düzenledi. Çocuk hakları ve insan hakları alanında yayınları bulunmaktadır. 2010

yılında Bürge Akbulut ile birlikte Hümanist Büro'yu kurdu.

Doç.Dr. Sahika Gülen Sismanlar

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Saglıgı ve Hastalıkları Ögretim Üyesi

Kocaeli Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Arastırma Merk. Yönetim Kurulu Baskan Yrd.

Sahika Gülen Sismanlar, 1971 yılında Erzurum'da dogmustur. Marmara Üniversitesi Tıp

Fakültesi'nden mezun olduktan sonra tıpta uzmanlık egitimini Kocaeli Üniversitesi Tıp

Fakültesi Çocuk Ruh Saglıgı ve Hastalıkları Anabilim Dalında tamamlamıstır. Halen aynı

bölümde ögretim üyesi olarak çalısmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve

Arastırma Merkezi'nin kurucu yönetim kurulu üyelerindendir. Merkezin yönetim kurulu

baskan yardımcılıgını yürütmektedir. Adli Psikiyatrisi alanıyla ilgilenmektedir. Adli Psikiyatri

alanında egitim ve çalıstaylarda egitici olarak yer almıstır. Çocuk Istismarı alanında lisans ve

yüksek lisans egitimleri vermektedir. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatristleri Dernegi'nin Adli

Psikiyatri ve Travma komisyonlarında çalısmaktadır. Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme

Dernegi (ÇOKMED) üyesidir.

Sosyal Hizmet Uzmanı Oben Südütemiz

1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulunda lisans eğitimini, 2010

yılında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsünde yüksek lisansını bitirdi. Avrupa Aile

Terapileri Birliği (EFTA) tarafından sertifikalandırılan ve IFTI (İstanbul Aile Terapileri

Enstitüsü), 500 saatlik Aile ve Çift Terapisi Eğitimini ve Child and Family Training SAAF

programı çerçevesinde Arnon Bentovim, Stephen Pizzey tarafından düzenlenen "Çocuk

Korumada Değerlendirme ve Analiz Çerçevesi-Kanıta Dayalı Zarar Riskini Değerlendirme ve

Müdahaleleri Planlama" Eğitim Programını tamamladı.

1988 yılında Türkiye'de ilk kurulan Ankara Çocuk Mahkemesinde çalışma yaşamına başladı.

Çocuk ve Kadın Haklarının yaygınlaştırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası programlarda

eğitmen, uzman, katılımcı, moderatör, konuşmacı, uygulayıcı olarak çalıştı. Çocuk Adalet

Sisteminin kurulmasına yönelik kanun çalışmalarında yer aldı. Cezaevleri ve Tutukevleri

İzleme Kurulu üyeliğinde bulundu. Çocuk mahkemeleri ve aile mahkemelerinde yaklaşık 30

yıl çalıştıktan sonra Haziran 2017 yılında Devletteki görevinden emekli oldu. Halen; Maltepe

Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde dışardan öğretim

görevlisi olarak ders vermek olup, Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve

Araştırma Merkezi "Danışma Kurulu Üyeliği", T.C. Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire

Başkanlığı ve UNICEF işbirliğinde yürütülen Adli Görüşme Odaları-AGO Yönetmeliğine bağlı

olarak Hakim, Savcı ve uzman süpervizörler için eğitim programında eğitmenlik çalışmaları

yanısıra aile ve çift terapisti olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

PROGRAM

5 Haziran 2018

Yönlendiriciler: Prof. Dr. Tolga Dağlı, Prof. Dr. Figen Şahin Dağlı, Prof. Dr. M. Akif İnanıcı, Doç.

Dr. Şahika Şişmanlar, Av. Seda Akço, SHU Oben Südütemiz.

09:00-09:15 Kayıt

09:15-09:45 Tanışma, beklentilerin alınması

09:45-10:30 Açılış Konuşması Prof. Dr. Tolga Dağlı

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Üniversitelerin Rolü

Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezleri

10:30-11:00 Ara

11:00-11:30 Küçük Grup Çalışmaları (Katılımcılar 3 gruba ayrılacaklar.)

Olgu Çalışmaları Çocuk ihmal ve istismarına bütüncül yaklaşım

1. İhmal

2. Fiziksel İstismar

3. Cinsel İstismar

11:30-12:30 Olgu Tartışması (1)

Kolaylaştırıcılar: Prof. Dr. Figen Şahin Dağlı, SHU Oben Südütemiz

12:30-13:30 Yemek arası

13:30-14:30 Olgu Tartışması (2)

Kolaylaştırıcılar: Prof. Dr. M. Akif İnanıcı, Doç. Dr. Şahika Şişmanlar

14:30-15:30 Olgu Tartışması (3)

Kolaylaştırıcılar: Doç. Dr. Şahika Şişmanlar, Av. Seda Akço

15:30-16:00 Ara

16:00-17:00 Gün Sonu Değerlendirme Tüm Eğiticiler

6 Haziran 2018

Öğleden önce ve sonrası oturumlarda psikodrama yöntemi kullanılarak şiddet mağduru çocuk

ve ailesinin durumunu anlama ve istismara uğramış çocukla görüşme yapma becerisini

geliştirme üzerine çalışılacaktır.

9:30-12:00: İletişim becerileri ve şiddet mağduru çocuğa yaklaşım

Yönlendirici: Prof. Dr. Figen Şahin Dağlı

12:00-13:30 Yemek arası

13:30-16:30: İstismara uğrayan çocukla görüşme

Yönlendirici: Prof. Dr. Figen Şahin Dağlı

16:30-17:00 Günün değerlendirilmesi ve kapanış

PSİKODRAMA

Psikodrama, Levy Moreno tarafından 20. Yüzyılın başlarında uygulanmaya başlanmış bir

grup psikoterapisi yöntemidir. Daha sonra eğitim alanında da yaygın olarak kullanılmaya

başlanmıştır. Psikodramanın temeli rol oynamaya dayanır. Oynama süreci bir başkasını veya

farklı koşullarda kendini canlandırma sürecidir. Bireyler yaşam süreçleri boyunca farklı

kişilerle pek çok farklı rolü canlandırırlar. Kişilerin bu rollerde diğerlerine nasıl

davrandıklarının farkına varması bireylere davranışlarını değiştirebilme özgürlüğü verir.

Farklı rolleri oynama yoluyla psikodrama, kişinin yeni yönlerini yaşama ve öğrenmesini

teşvik eder. Ayrıca, bireylerin problemleri ile başa çıkmalarında yeni yollar oluşturmalarına

yardımcı olurken bireyleri bu yeni becerileri uygulamak konusunda da eğitir.