Ülke ve dünyamızda olumlu ve kalıcı bir değişim yaratmak için bir araya gelen 1.2 milyon komşu, arkadaş ve toplum lideriyiz.


Woman with red dress

Rotary Rachel Coupaud'dur

Diplomat
Tayvan'daki Haiti Büyükelçiliğinde, yeni insanlarla bağlantı kurmak için Rotary ağını kullanan bir diplomat.

Rotary Roberto Sanchez'dir

Eski bir CFO
Detroit'teki Latin girişimcilere iki dilli becerilerini ve iş anlayışıyla danışmanlık yapan eski bir baş finans yöneticisi.
Woman with blond hair style

Rotary Monica Kinyua'dır

Eski Rotary Barış Gönüllüsü
Eski bir Rotary Barış Gönüllüsü ve Kenya Çocuk Barış Gücü kurucusu olarak Afrika'nın gençlerin barış yaratma çalışmalarını desteklemektedir.
Black dog relaxing on the floor

Rotary John F. Germ'dir

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO
Mühendislere danışmanlık veren, Campbell and Associates Inc. firmasının Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olan John F. Germ, Uluslararsası Rotary 2016-2017 Dönem Başkanıdır.

Rotary Hakkında

Rotary dünyada iyi niyet ve barışın korunmasına inanan ve bu alanda hizmet veren iş ve meslek sahibi Rotaryenlerin dünya ölçüsünde birleştiği bir kuruluştur. İnsanlığa hizmet veren tüm mesleklerde, yüksek ahlak standartlarının teşvik edilmesi hedefidir.

Rotary'nin amacı, bütün onurlu girişimlerin temeli sayılan hizmet etme idealini teşvik etmek, geliştirmek ve özellikle;

  • Tanışıklığın geliştirilmesinin bir hizmet fırsatı sayılmasını,
  • İş ve meslekte erdemli olmanın bir değer olarak tanınması ve her Rotary üyesinin kendi meslek ve işini, topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesini,
  • Her Rotaryenin hizmet idealini kişisel işine olduğu kadar toplum hayatına da uygulamasını,
  • Hizmet idealinde birleşmiş olan çeşitli iş ve meslek sahibi insanlar arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle, uluslararası karşılıklı anlayışı, iyi niyeti ve barış idealini geliştirmektir.

Rotary hizmet idealinin gerek bireysel gerekse toplu olarak pratikte uygulanmasını teşvik etme amacıyla bir araya gelen iş ve meslek sahibi insanların oluşturduğu dünya çapında bir dostluk örgütüdür.

Rotary, hizmet idealini esas alarak, dünyanın her yerindeki uluslar arasında anlayış, iyi niyet ve barışçı ilişkilerin geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve özendirilmesi için gayret sarfeder.

Her Rotary Kulübü, toplumsal yaşamın yaygın olarak temsilini sağlamak ve Rotary'nin amacına hizmet etmek için, her meslekten seçer.

Kalıcı dostlukların ilk adımı olarak, tanışıklığın geliştirilebilmesi amacıyla, olağan kulüp toplantılarına belli asgari sayıda katılma, üyeliğin devamı için şart koşulmuştur.

Rotary Kulüpleri, Rotaryenlere kendi özel ya da iş ve mesleki yaşamlarında yüksek ahlaki standart örnekleri verme fırsatı sağlar.

Her Rotaryenin dini ve siyasi görüşü, yalnızca kendisini ilgilendirir.

Yapımız

Rotary, üç bölümden oluşur: Rotary'nin kalbinde Uluslararası Rotary ve Rotary Vakfı tarafından desteklenilen kulüplerimiz vardır.

Rotary kulüpleri, fikir alışverişi vapmak, bağlantılar oluşturmak ve harekete geçmeye adanmış bireyleri birararaya getirir.

Uluslararası Rotary, dünya çapında küresel programlar, kampanyalar ve girişimleri koordine ederek Rotary kulüpleri destekler.

Rotary Vakfı, Rotaryenlerin ve ortaklarımızın dünyanın dört bir yanındaki topluluklar için projelerini finanse etmek için cömert bağışlar kullanmaktadır. Bir kar amacı gütmeyen kuruluş olarak, Vakfın tüm fonları, daha iyi bir dünya vizyonumuzu paylaşan Rotaryenlerin ve arkadaşlarımızın gönüllü katkılarından gelir.

Rotary kulüpleri, Uluslararası Rotary ve Rotary Vakfı birlikte toplumlarımızda ve dünyanın her yerinde kalıcı iyileştirmeler yapmak için çalışırlar.

Ortaklarımız

Rotary, diğer kuruluşlarla ortaklık kurarak, her iki grubun da kendi başına yaptıkları etkiyi arttırmaktadır. Bunu "Rotary etkisi" olarak adlandırıyoruz. Aşağıda bazılarını vermekte olduğumuz, yerel gıda bankalarından küresel insani yardım kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazede ortakla çalışıyoruz:


Bize Ulaşın

  • Telefon
    +90-212-231-3181
  • Eposta
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Rotary 2420. Bölge
POWERED & WEBSITE BY AS