blog-04-egitim-dostlari.jpg

Eğitim Dostları Platformu

İstanbul il sınırları dahilindeki devlet okullarında görev yapan öğretmenlerimizin, sınıflarındaki eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla yapacakları projeleri desteklemek üzere internet üzerinden, proje sahibi öğretmenlerle projelerinin finansmanını sağlayacak bağışçıları bir araya getirerek ve bağışçıların fark yarattıklarını bizzat görmelerini sağlamaktadır.

UNICEF Türkiye Milli Komitesi, Eğitim Dostları Projesinin ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine katkı sağlayacağına inanmaktadır. Eğitim Dostları platformunda yer alan projeler 2420. Bölge Federasyonu çatısı altında yürütülmektedir. Bu platforma yapılacak yardımların %5'i kadar bir tutar 2420. Bölge Rotary Vakfı tarafından Rotary-Unicef TMK ortak projelerinde kullanılmak üzere tahsis edilecektir. Eğitim Dostları Projesi, UNICEF ‘in Hükümet ile imzaladığı 5 yıllık ülke programı dahilinde değildir.

„Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.“

K. Atatürk

Kimler Proje Başvurusunda Bulunabilir?

Proje başvurabilecek öğretmenlerde şu özellikler aranmaktadır:
  • Devlet Okulları’nda çalışmak
  • İstanbul il sınırları içinde İLKÖĞRETİM seviyesinde görev yapmak
  • Tam zamanlı öğretmen olmak
  • Okuldaki mesaisinin en az %75’ini sınıf eğitimine ayırmak
  • Milli Eğitim Bakanlığı Kadrolu Öğretmenleri olmak

  • Başvuru http://www.egitimdostlari.org adresinden yapılacaktır.
Uygun Projeler için Kurallar

Proje başvurabilecek öğretmenlerde şu özellikler aranmaktadır:
  • Sağlanacak tüm malzemeler doğrudan öğrenciler tarafından kullanılmalı ve öğrencilerin eğitim sürecinde etkili olmalıdır.
  • Projeler öğrencileri ayrımcılık, siyaset, ırkçılık vb. konularda yönlendiremez.
  • Projelerin içeriği okulun eğitim konusu ile bağlantılı olmalıdır.
  • İnşaat, işçilik, motorlu araç alımı, vb. projeler kabul edilememektir.
Rotary 2420. Bölge
POWERED & WEBSITE BY AS